Markéta Justová

Na klavír jsem začala hrát docela pozdě, až v osmi letech. Ze začátku na naší malinkaté ZUŠce, později na ZUŠ Kapitána Jaroše v Brně pod vedením BcA. Moniky Czajkowské. Byly to intenzivní roky plné cvičení, koncertů, soutěží, potlesku, ale také nespočtu naježděných kilometrů, zameškaných hodin ve škole, slohovek psaných po nocích...

Na brněnské kontervatoři jsem rozšířila řady žáků klavírní třídy Mgr. Evy Horákové. Jezdila jsem na soutěže jako například Soutěž konzervatoří, Brněnská klavírní soutěž nebo Pro Bohemia. Vždy jsem si z nich odnesla diplom. Nejvíc hrdá jsem na první místo v Pro Bohemia, kterou jsem jako první klavíristka v hitorii soutěže vyhrála dvakrát. Během svých hudebníh studií jsem s etaké pravidelně účastnila klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat v Mikulově.

S konzervatoří i s érou klavíristky na plný úvazek jsem se rozloučila milovaným Bedřichem Smetanou a jeho Českými tanci. V nádherném sále Konventu Milosrdných bratří v Brně, s kým jiným než s Mirečkou po boku...

Po absolutoriu jsem se rozhodla rozšířit si obzory také mimo hudební obor a podala si přihlášku na Fakultu sociáních studií Masarykovy univeerzity. Vystudovala jsem Žurnalistiku a Environmentální studia.

Už přes deset let (s pauzou na dvě děti) působím na ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem jako učitelka klavíru a korepetitorka. Mám za seebou stovky vystoupení malých i velkých, soutěžních i nesoutěžních, s orchestry, různými hudebními soubory i několika pěveckými sbory. Užívám si, když malí muzikanti na podiu předávají radost z hudby ostatním a že je v tom svým klavírním doprovodem můžu podpořit.